Vlaams Beschermingsmechanisme voor de periode tot 31/12

De subsidie van het Vlaams Beschermingsmechanisme werd verlengd tot 30 juni 2022. Wat de eventsector betreft houdt dit in dat, naast de federale ondersteuningsmaatregelen, het systeem van het Vlaams Beschermingsmechanisme op een gerichte en selectieve wijze ook voor de periode van 20 november tot 31 december 2021 extra ondersteuning biedt.

Het toepassingsgebied wordt wat betreft onze sector strikt afgebakend tot volgende drie groepen van bedrijven en de ondernemingen dienen aanvullend ook te beschikken over de relevante NACE-codes als BTW- of RSZ-NACE-code. Op aandringen van de Event Confederation is de selectie van NACE-codes sterk verruimd.

  • Event- en cultuuractiviteiten (NACE-codes 56210, 74201, 74901, 77291, 77292, 77293, 77294, 77296, 77299, 77392, 77399, 79909, 82300, 90011, 90012, 90021, 90022, 90023, 90029, 90032, 90041 en 90042)
  • De uitbating van een feestzaal (NACE-codes 56210, 56290, 50300 en 50100)
  • Activiteiten met betrekking tot personenvervoer (NACE-codes 49310, 49320 en 49390)

Daarnaast is er voor die bedrijven die niet de juiste code hebben een aparte manuele beoordeling mogelijk. VLAIO moet kwalitatief kunnen interpreteren of de onderneming met een afwijkende NACE-code wel degelijk in de sector actief is. De online aanvraag zou medio februari 2022 open worden gesteld.

De aan te tonen omzetdaling (exclusief BTW) is op basis van:

  • De ontvangstbewijzen van de BTW-aangiftes in de periode 1/10 tot en met 31/12
  • Een verklaring op eer door een erkende externe boekhouder, bedrijfsrevisor of accountant over de omzet (exclusief BTW) van de BTW-aangiftes in de periode van 20/11 tot 31/12/2021 in vergelijking met de referentieperiode in 2019 of 2020

Er wordt een subsidie toegekend die 10% bedraagt van de helft van de omzet (exclusief BTW) in de referentieperiode, met maximaal:

  • 11.250 EUR voor ondernemingen tot 9 werknemers
  • 22.500 EUR voor ondernemingen van 10 tot 49 werknemers
  • 60.000 EUR voor ondernemingen vanaf 50 werknemers

Er is ook een dubbele bewijslast: de onderneming moet een omzetdaling hebben van minstens 30% in de periode van 1/10 tot en met 31/12 en minstens 60% in de periode van 20/11 tot 31/12 ten gevolge van de coronavirusmaatregelen.

Meer informatie en het aanvraagformulier vind je binnenkort op de webpagina van VLAIO.be

https://www.vlaio.be/nl/nieuws/vlaanderen-biedt-bescherming-aan-zwaar-getroffen-ondernemers