Twee nieuwe steunmaatregelen in Wallonië

Het gaat om steun bedoeld is voor zelfstandigen en bedrijven die als gevolg van de beslissingen van het Overlegcomité moesten sluiten of die zwaar te lijden hadden gedurende :

 • het 4de trimester van 2021: “Indemnité 25”
 • het 1ste trimester van 2022: “Indemnité 26”

Indemnité 25: steun voor zelfstandigen/bedrijven die moesten sluiten of die zwaar getroffen werden in het 4de trimester van 2021

Deze steunmaatregel is bedoeld voor:

enerzijds de zelfstandigen en KMO’s wiens activiteit werden verboden tijdens het 4de kwartaal van 2021 tengevolgde de beslissingen van het Overlegcomité vanaf 26 november 2021 die een sluiting oplegden aan bedrijven actief met de NACE codes 92.000, 93.110, 93.212, 93.291 tot 93.299. Zij krijgen een forfaitaire tegemoetkoming van 6.500 EUR tot 20.000 EUR, berekend in functie van de grootte van het bedrijf uitgedrukt in VTE:

 • 0 VTE: 6.500 EUR
 • 1-9 VTE: 10.000 EUR
 • 10-49 VTE: 15.000 EUR
 • 50+ VTE: 20.000 EUR

(Nog even ter herinnering: de sector van de discotheken heeft reeds gebruik kunnen maken van een interventie van het Waals Gewest voor het 4de trimester 2021 (Maatregel 24)).

Anderzijds de zelfstandigen en KMO’s waarvan de activiteiten zwaar getroffen zijn in het 4de kwartaal van 2021 door de laatste maatregelen die het Overlegcomité heeft genomen vanaf 26 november 2021 om samenkomsten zowel binnen als buiten in te perken, en die een verlies van zakencijfer kunnen aantonen van minimum 25% in het 4de kwartaal van 2021 tegenover dezelfde kwartaal in 2019, tengevolge de genomen maatregelen. Zij krijgen een tegemoetkoming van 7,5% van het zakencijfer van het 4de kwartaal van 2019, geïndexeerd op basis van de gezondheidsindex.

De plafondbedragen zijn bepaald in functie van de grootte van het bedrijf uitgedrukt in VTE en vastgelegd als volgt:

 • 0 VTE: 8.000 EUR
 • 1-9 VTE: 12.000 EUR
 • 10-49 VTE: 18.000 EUR
 • 50+ VTE: 24.000 EUR

Indemnité 26: steunmechanisme voor zelfstandigen en bedrijven die moesten sluiten of die zwaar getroffen zijn in het 1ste trimester van 2022

Deze steunmaatregel is bedoeld voor:

enerzijds de zelfstandigen en KMO’s wiens activiteiten werden verboden in het 1ste trimester van 2022 tengevolgde de beslissingen van het Overlegcomité vanaf 26 november 2021 en die actief zijn met de volgende NACE codes: 56.302, 92.000, 93.110, 93.212, 93.291 tot 93.299. Zij krijgen een tegemoetkoming berekend op een volledig trimester van 8.000 EUR tot 24.000 EUR in functie van de grootte van het bedrijf in VTE:

 • 0 VTE: 8.000 EUR
 • 1-9 VTE: 12.000 EUR
 • 10-49 VTE: 18.000 EUR
 • 50+ VTE: 24.000 EUR

Het toegekende bedrag zal worden berekend prorata het aantal gesloten dagen in het 1ste trimester van 2022.

Anderzijds, de zelfstandigen en KMO’s wienst activiteiten zwaar zijn getroffen in het 1ste kwartaal van 2022 door de laatste maatregelen die het Overlegcomité heeft genomen vanaf 26 november 2021 om samenkomsten zowel binnen als buiten in te perken, en die een verlies van zakencijfer kunnen aantonen van minimum 50% in het 1ste trimester van 2022 ten opzichte van hetzelfde trimester in 2019, tengevolge de genomen maatregelen. Het gaat om een tegemoetkoming van 15% van het zakencijfer in het 1ste trimester van 2019 geïndexeerd op basis van de gezondheidsindex.

De plafondbedragen zijn bepaald in functie van de grootte van het bedrijf uitgedrukt in VTE en vastgelegd als volgt:

 • 0 VTE: 8.000 EUR
 • 1-9 VTE: 12.000 EUR
 • 10-49 VTE: 18.000 EUR
 • 50+ VTE: 24.000 EUR

Image by Clker-Free-Vector-Images from Pixabay