Uitstel betaling Onroerende Voorheffing ook in Brussel

Het Kabinet van Brussels minister van Financiën Sven Gatz bevestigt dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zich aligneert op de Vlaamse maatregel om voor de betaling van de Onroerende Voorheffing betalingsuitstel tot 30 april 2021 aan rechtspersonen toe te kennen.

Concreet betekent dit dat alle aanslagbiljetten Onroerende Voorheffing die voor het aanslagjaar 2020 werden verzonden voor rechtspersonen uitzonderlijk betaald mogen worden tegen uiterlijk 30 april 2021, ondanks de gewone betaaltermijn die op de aanslagbiljetten vermeld staat.

Er zullen dus geen nalatigheidsinteresten aangerekend worden, voor zover er uiterlijk op 30 april 2021 wordt betaald.

Deze opschorting van invordering geldt voor het aanslagjaar 2020 (voor andere aanslagjaren blijft de betaaltermijn die op het aanslagbiljet staat van toepassing en blijven de interesten doorlopen).

Deze maatregel geldt automatisch voor belastingplichtigen die rechtspersonen zijn. Maar ook eenmanszaken kunnen soepel een afbetalingsplan vragen tot 30 april 2021 zonder aanrekening van nalatigheidsinteresten.

— Photo by Markus Spiske on Unsplash