Verlenging lopende federale steunmaatregelen tot 30 september 2021

De voornaamste steunmaatregelen die tot en met eind september zullen worden verlengd, zijn:

 • Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor alle sectoren
 • Het dubbel crisis-overbruggingsrecht voor de nog gesloten sectoren en het nieuwe overbruggingsrecht dat vanaf 1/1/2021 actief is
 • Individueel uitstel van betaling van belastingen + niet-toepassing van sancties RSZ bij niet-betalen voorschotten plus mogelijkheid afbetalingsplannen zonder sancties
 • Thuiswerkvergoeding in de privé en voor de ambtenaren: verhoging bedrag
 • Verhoogd quotum vrijwillige overuren tot 220 uren in de zorgsector, de cruciale sectoren en de essentiële diensten
 • Aanvullende uitkering arbeidsongeschiktheid om op het niveau van resp. de uitkering overbruggingsrecht (voor zelfstandigen) of tijdelijke werkloosheid (voor werknemers) te komen
 • Taks shelter audiovisuele werken en podiumkunsten
 • Fiscale incentive voor kwijtschelding huur: wordt verlengd in juni, juli, augustus en september
 • Premie van 50 euro per maand voor leefloners, IGO- en IVT-gerechtigden
 • Bevriezing van de degressiviteit van de volledige werkloosheidsuitkering en neutralisering van de periode van inschakelingsuitkeringen
 • Verhoogd terugbetalingspercentage aan de OCMW’s voor het leefloon
 • Verlaging van de bedrijfsvoorheffing voor tijdelijke werkloosheid
 • Verlenging BTW-verlaging naar 6 procent op handgels en mondmaskers

Het is de bedoeling om vanaf 1 oktober over te gaan naar meer uitzonderlijke maatregelen en relance-initiatieven.

Meer info: https://www.unizo.be/verschillende-coronasteunmaatregelen-verlengd

Photo by Anna Tarazevich from Pexels