Vermindering onroerende voorheffing

Om aanspraak te maken op een proportionele vermindering van de onroerende voorheffing, moet aan een aantal voorwaarden voldaan zijn :

“het pand mag niet bemeubeld zijn, moet minstens 90 (niet aansluitende) dagen geen inkomsten hebben opgebracht of indien dit meer dan een jaar het geval is moet men kunnen bewijzen dat dit onvrijwillig was”.

Dit is ontegensprekelijk het geval voor onze sector.

Bedrijven kunnen nog tot 31 maart bij de Vlaamse Belastingdienst een aanvraag indienen om vrijgesteld te worden van onroerende voorheffing voor de periode waarin onze zalen leeg en ongebruikt waren, maar ook waarin onze brede sector geen activiteiten mocht uitoefenen.

Wij roepen dan ook op om massaal een “aanvraag tot proportionele vermindering van de onroerende voorheffing voor aanslagjaar 2020” in te dienen. (Opgelet, er bestaat ook een procedure tot betalingsuitstel. Dat is echter niet onze vraag! Wij vragen uitdrukkelijk een vermindering.)

Je moet deze aanvraag tot vermindering doen voor 31 maart, en dat per aangetekend schrijven.

Je vindt hier een voorbeeldbrief: http://bit.ly/3bzbcjb

Photo by Salah Alawadhi from Pexels