Vrijstelling van patronale bijdragen voor de bedrijven uit de eventsector

Werkgevers uit de privésector die ressorteren onder het paritair comité voor het vermakelijkheidsbedrijf (PC 304) of die hun hoofdactiviteit hebben in de evenementensector (zie lijst hieronder) kunnen beroep doen op een tijdelijke RSZ steunmaatregel – een zogenaamde “doelgroepvermindering” – om de impact van de COVID-19 crisis te verzachten en ontslagen te vermijden.

Het gaat om bedrijven met de volgende hoofdactiviteit:

 • de beoefening van uitvoerende kunsten;
 • de promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen;
 • het ontwerp en de bouw van podia;
 • de gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken;
 • ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten;
 • de beoefening van scheppende kunsten;
 • ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten;
 • de exploitatie van schouwburgen, theaters, concertzalen, musichalls, cabarets en andere accomodaties voor podiumkunst;
 • de exploitatie van geluidsopnamestudio’s voor rekening van derden;
 • het beheer en exploitatie van culturele centra en multifunctionele zalen ten behoeve van culturele activiteiten;
 • de organisatie van congressen en beurzen;
 • de organisatie van sportevenementen.

Het betreft concreet een vrijstelling van betaling van de patronale basisbijdragen voor het 2e en 3e kwartaal van 2021 voor maximaal 5 werknemers. De aanvraag van deze vrijstelling kan via de gewone aangifte van het 2e en/of 3e kwartaal 2021.

Werkgevers die niet vallen onder PC 304 of die niet de voormelde activiteiten maar wel gelijkaardige activiteiten uitoefenen, kunnen ook van de maatregel genieten. Zij moeten dan wel aantonen dat hun hoofdactiviteit zich in de evenementensector situeert.

Meer informatie over deze doelgroepvermindering vind je hier in een handig overzicht: 2021.06.01 Onepager doelgroepvermindering covid-19 event sector

Afbeelding van Firmbee via Pixabay