De eventsector heeft jouw steun nodig!

Onlangs werden zonder veel ruchtbaarheid vele bedienden die vallen onder PC200 en die werken in bedrijven met NACE-code 82300 (organisatie van beurzen en congressen) en die de RSZ-toets doorstonden automatisch verhuisd naar PC126, het paritair comité van hout en stoffering (arbeiders) dat de schrijnwerkers en meubelmakers vertegenwoordigt.

Dit PC is uiteraard heel goed geplaatst om te waken over de belangen van de sector van hout en stoffering. Deze sector verschilt echter zowel qua structuur en organisatie als vanuit marktperspectief markant van de eventsector.

De belangen van de organisatoren van beurzen en congressen zouden dus vanaf nu verdedigd worden door de schrijnwerkers en meubelmakers, die een heel andere eigenheid hebben dan onze sector. In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld ook dat het de schrijnwerkers en meubelmakers zijn die over de arbeidsrechtelijke regels rond de organisatie van beurzen zullen onderhandelen.

Dat lijkt ons geen goede zaak voor de eventsector. De Event Confederation en haar aangesloten eventfederaties hebben hun leden dan ook terecht opgeroepen om bezwaar in te dienen tegen deze automatische overdracht van hun bedienden naar PC126.

Verhalen zoals dit willen we vanaf nu niet meer horen.

Daarom is de oprichting van een eigen paritair comité voor de eventsector zo belangrijk. De aanvraag voor een eigen PC kan immers enkel gebeuren door een erkende werkgeversorganisatie die voldoende gewicht in de schaal kan leggen als vertegenwoordiger van de hele sector. En dat is nu net het pijnpunt: de versnippering van de sector. Als we één ding hebben geleerd uit de coronacrisis, dan is het dat we zodanig versnipperd zijn als sector dat het moeilijk was om te worden gehoord door de vele Belgische stakeholders.

Met de oprichting van de Event Confederation hebben we een eerste stap in de goede richting gezet om de sector te verenigen, zodat we als één sterk blok, met één stem naar buiten kunnen treden en het oor van de verschillende overheden, werknemers- en werkgeverorganisaties, en vele andere stakeholders hebben. Die eerste stap is alvast gelukt, getuige ook de reactie van minister Crevits in het webinar van 15/03.

(Klik op de foto om de video te zien)

"Dat maakt de nood nog groter om je inderdaad als sector ook te verenigen." — Hilde Crevits, Vlaams minister van Economie

Om ons volwaardig in te schakelen in het bestaande model van sociaal overleg volstaat dit evenwel niet. Als werkgeversorganisatie, laat staan als sector, bestaan we daar op dit moment gewoonweg niet. We zijn met velen, we zijn al een hele tijd op verschillende fronten actief, maar in dit sociaal overleg zijn we er dus (nog) niet.

Een volgende stap is dan ook de erkenning van de Event Confederation als een officiële Belgische representatieve werkgeversorganisatie. De werkgroep Sociaal Statuut binnen de Event Confederation wil daarom de procedure tot erkenning als werkgeversorganisatie eerstdaags opstarten.

Dat is belangrijk omdat de officiële aanvraag voor een eigen PC enkel kan gebeuren door een erkende werkgeversorganisatie die voldoende gewicht in de schaal kan leggen en als aanspreekpunt kan dienen voor de hele sector. En zolang we geen eigen PC hebben als eventsector, kunnen we als erkende werkgeversorganisatie ook een vertegenwoordiging opeisen in de diverse andere paritaire comités waaronder de vele eventbedrijven momenteel vallen. Ook in PC126.

Om deze ambitie te kunnen realiseren hebben we jullie en jullie netwerk nodig!

Daarom deze uitdrukkelijke oproep: sluit jullie aan bij één van de federaties van de Event Confederation (ACC, BESA, Febelux). We hebben jullie gewicht in aantal vertegenwoordigde bedrijven en werknemers in de eventsector nodig om de Event Confederation van lobbypower te voorzien. Spreek tevens jullie eventnetwerk aan om hen te motiveren ook deze stap te zetten.

Het uiteindelijke doel is om alle bedrijven & freelancers, die minstens 50 % van hun activiteiten in de eventsector realiseren, samen te brengen. Jullie economisch gewicht zorgt er zo voor dat we kunnen optreden als één blok, één kracht, één sterke sector, naar analogie van bijvoorbeeld de horecafederatie.

Mogen we je vragen om jouw engagement voor de sector te bevestigen met een lidmaatschap van één van de federaties?

Je krijgt er niet alleen een sterke beroepsfederatie voor terug, maar ook een aantal mooie ledenvoordelen.

Meer info over lid worden van ACC, de vereniging van communicatiebedrijven en event agencies: https://www.acc.be/members/become-member

Meer info over lid worden van BESA, de federatie van leveranciers in de eventsector: https://b-esa.be/nl/leden/lid-worden

Meer info over lid worden bij Febelux, de beroepsfederatie voor beurzen en congressen: https://www.febelux.com/lid-worden/

ACC, BESA en Febelux danken je voor je steun en engagement!