Dossier Paritair Comité in stroomversnelling

Het dossier Paritair Comité werd overgemaakt aan de Event Confederation, die er een eigen werkgroep voor heeft opgericht. Naar aanleiding van dit dossier wil de Event Confederation een erkende werkgeversfederatie worden. Dat maakt het gemakkelijker om een zitje te krijgen aan de tafel van het sociaal overleg. Dat sociaal overleg tussen werkgevers en werknemers (vakbonden) bepaalt binnen paritaire comités hoe bedrijven kunnen werken binnen een bepaalde sector.

De eventsector heeft geen eigen paritair comité en is bovendien zo uitgebreid dat de bedrijven binnen onze sector, ook al werken ze allemaal binnen dezelfde sector, toch onder verschillende paritaire comités kunen vallen, afhankelijk van wat ze doen. Denk bijvoorbeeld aan AV-bedrijven die misschien onder PC149 kunnen werken, maar ook onder PC304 of PC227… De meest voorkomende in onze sector zijn de volgende, maar er zijn er nog meer:

  • PC302 – horeca: eventcateraars
  • PC149 – electriciens: AV bedrijven
  • PC126 – houtbewerking & stoffering: decorbedrijven, standenbouwers
  • PC304 – podiumkunsten
  • PC227 – broadcastbedrijven
  • PC317 – security

Omdat het sociaal overleg (en dus het PC) de regels bepaalt over de werking van de bedrijven, wil je daar graag mee aan tafel zitten. En je wil dus liefst in de cockpit van je eigen paritair comité zitten!

Bovendien krijg je als werkgeversfederatie ook een vinger in de pap van alle andere PC’s waarin bedrijven werken die binnen jouw sector vallen. Zelfs zonder eigen paritair comité kan de Event Confederation dan mee tussenkomen in de PC’s hierboven omdat daar eventbedrijven binnen werken. Zo waken we over de belangen van onze bedrijven.

We ijveren dus onvermoeid verder voor ons eigen paritair comité, nu binnen de Event Confederation. De andere PC’s moeten daar niet bang van zijn. Bedrijven die onder één van bovenstaande PC’s werken, kunnen dat gerust blijven doen.

Om een nieuw PC te kunnen opstarten zijn twee dingen belangrijk:

  1. Je moet een duidelijk toepassingsgebied omschrijven. Dat is iets als bijvoorbeeld podiumbouw, of technische voorzieningen voor congressen. Een heel concrete omschrijving van wat de bedrijven die onder dit PC vallen precies doen.
  2. Daarnaast moet je een doeldomeinomschrijving opstellen. Die bepaalt de criteria waaraan de bedrijven die actief zijn binnen het toepassingsgebied moeten voldoen om binnen het PC te kunnen werken. Dat kan bijvoorbeeld zijn: minstens 51% van de activiteiten moeten eventgerelateerd zijn.

Voor PC100 en PC200 zijn die niet heel concreet omschreven. Die PC’s zijn eerder algemene PC’s, voor iedereen die niet goed weet onder welk PC actief te zijn. In die PC’s zijn dus ook eventbedrijven actief die zich niet thuisvoelen in een ander specifiek PC. Die bedrijven zouden dus kunnen overgeheveld worden naar een nieuw PC.

Binnen het sociaal overleg in PC100 en PC200 zitten aan de werkgeverskant het VBO, Unizo en UCM aan de tafel. Zij moeten dus akkoord gaan om bedrijven uit hun PC’s te laten vertrekken naar een nieuw op te richten PC. Na gesprekken terzake zijn zij niet persé tegen ons nieuwe PC maar ze vragen wel om extra informatie, die nu via de Dienst Statistiek van de RSZ werd opgevraagd. Het gaat om data zoals in welke PC’s er potentiële eventbedrijven zitten, over hoeveel bedrijven gaat het, hoeveel NACE codes zijn er binnen de eventsector (Noot: Volgens Deloitte worden er in onze sector 271 gebruikt, de leden van de federaties aangesloten bij de Event Confederation alleen al werken met 69 RSZ NACE codes, en dat terwijl de RSZ dit wil beperken tot maximum 14!) en welke van die codes dan wel de meeste werknemers omvatten.

We zijn in blijde verwachting en houden jullie op de hoogte!

Photo by Danielle MacInnes on Unsplash