Dringende oproep: enquête van Solvay rond duurzame events

In het kader van het KdG project rond duurzame evenementen, waar we met de Event Confederation aan meewerken, willen we jullie graag oproepen om de enquête in te vullen die de masterstudenten van de Solvay business school binnen het project EventChange hebben opgemaakt rond de duurzaamheid van evenementen.

EventChange is een project van de Waalse organisatie Pastoo die zich al sinds 2008 inzet om awareness te creëren rond duurzame ontwikkeling door middel van cultuur en events. Met dit project wil Pastoo de culturele en eventsector helpen om hun impact op het milieu te verminderen en hun publiek te sensibiliseren om hun gedrag te veranderen.

Je vindt de link naar de enquête hier: https://forms.gle/6WzZD73dyGk4hh336

De enquête is bestemd voor de organisatoren van evenementen en is verdeeld in 4 onderdelen:

  1. Jou en de andere spelers in de sector een beetje beter leren kennen.
  2. De stand van zaken vaststellen rond de vraag over de duurzame dimensie van jouw evenementen.
  3. De prioritaire doelstellingen identificeren en de ondervonden moeilijkheden.
  4. Meer inzicht krijgen in jouw algemene en specifieke duurzaamheidsbehoeften.

De resultaten van de enquête geven een interessante inkijk in hoe het gesteld is met de duurzaamheid op de evenementen die we organiseren.

Het invullen van de enquête duurt maar 10 minuten.

Meer info over Pastoo & EventChange:

Photo by Pop & Zebra on Unsplash