DRINGENDE OPROEP! Opgelet, paritair comité 126 is geen goed plan!

Wij hebben zopas vernomen dat sommigen onder jullie recent een brief hebben ontvangen van het Fonds voor Bestaanszekerheid voor de Stoffering en de Houtbewerking (FBZ 126). Veel bedrijven hebben deze brief echter niet gezien omdat er weinig bedrijvigheid is nu de sector nog steeds gesloten is.

Waar gaat het over? Vanaf 1 april 2021 wordt het paritair comité voor de stoffering en de houtbewerking (PC 126) ook bevoegd voor de bedienden die ressorteerden onder het Aanvullend Paritair Comité voor de Bedienden (PC 200). Het FBZ 126 gaat er van uit dat de bedienden van bedrijven die enkel bedienden tewerkstellen en die werken onder de NACE-code 82300 (organisatie van beurzen en congressen) vanaf 1 april 2021 automatisch thuis horen in het PC126 in plaats van het PC 200. Je RSZ-werkgeverscategorie 010 verandert dan naar 055.

Indien jouw bedrijf inderdaad valt onder hier bovenstaande redenering van de FBZ126, raden we je aan om bezwaar in te dienen en er dus voor te zorgen dat jouw bedienden niet automatisch in PC 126 terecht komen.

Dat is belangrijk omdat de Event Confederation (waar BESA lid van is) werkt aan de oprichting van een eigen paritair comité voor de eventsector, zodat de sector zichtbaarder wordt en sectoreigen afspraken kan maken. We streven ernaar om de bedrijven uit de eventsector te groeperen onder ons eigen paritair comité!

Bezwaar indienen kan door aan het Fonds voor Bestaanszekerheid voor de Stoffering en de Houtbewerking schriftelijk of per mail te laten weten dat je van mening bent dat jouw bedrijf niet thuis hoort bij het PC 126. Je kan hiervoor het formulier gebruiken dat het FBZ 126 heeft meegestuurd met de brief. Je bezwaarschrift moet verstuurd worden aan FBZ 126, Hof ter Vleestdreef 5 bus 2, 1070 Brussel of gemaild naar info@fonds126.be.

OPGELET! Dat moet voor 10 maart 2021 gebeuren, anders verhuizen jouw bedienden automatisch naar PC 126!

Als blijkt dat de activiteiten van jouw bedrijf inderdaad niet thuishoren bij Stoffering en Houtbewerking, ook al werk je onder NACE-code 82300, dan wordt jouw bedrijf geschrapt van de lijst van bedrijven die automatisch de overstap doen.

Indien jullie hier nog vragen over hebben, aarzel dan zeker niet om contact op te nemen met Bart Van Den Daele (bart@event-confederation.be) of Juul Van Gils (juul@event-confederation.be) van de Werkgroep Paritair Comité.

De brief van de Event Confederation en BESA vind je hier.

Photo by Helena Lopes from Pexels