Duurzaam organiseren: KdG onderzoekt vanaf september samen met ons hoe het moet

Evenementorganisatoren staan steeds meer open voor het ecologisch duurzamer organiseren van evenementen en willen hier sterk op inzetten. Ook het strenger wordend wetgevend kaderzorgt ervoor dat duurzame(re) keuzes moeten gemaakt worden – denk maar aan de herbruikbare bekers. Bovendien toont eerder onderzoek van het Expertisentrum Publieke Impact uit 2019 aan dat ook bezoekers van evenementen vragende partij zijn voor een ecologisch duurzame aanpak, wat organisatoren enkel maar meer motiveert om hierop in te zetten.

De vraag naar een evaluatietool die toelaat om alle componenten van de ecologische duurzaamheid van hun evenement in kaart te brengen is dan ook groot. Momenteel bestaat er nog niet zo’n integrale tool specifiek op maat van de evenementensector. Daarnaast is er minstens evenveel nood aan een kennisplatform met handvaten, tips & tricks en instructies om heel gericht en concreet te kunnen werken aan de organisatie van een ecologisch duurzamer evenement.

In kaart brengen van de mogelijkheden

Het Expertisecentrum Publieke Impact van de Karel de Grote Hogeschool werkt daarom samen met verschillende relevante stakeholders aan een onderzoek: “Voorbij herbruikbare bekers: onderzoek naar de kritische succesfactoren en de ontwikkeling van een online scan en toolbox voor het ecologisch duurzaam organiseren van evenementen”. Het doel van dat onderzoek is om de evenementensector in staat te stellen om de ecologische duurzaamheid van hun evenement in kaart te brengen en vervolgens te verbeteren. Dat moet leiden tot een duurzamere aanpak bij het organiseren van evenementen en tot meer ecologisch-duurzaam georganiseerde evenementen.

Door middel van een participatieve aanpak worden alle relevante stakeholders waaronder kennisinstellingen, duurzaamheidsexperten, beleidsmakers en de evenementensector zelf betrokken. In dialoog met deze stakeholderdoelgroepen zal consensus worden gezocht over de beste manier om de ecologische duurzaamheid van een evenement te evalueren en door middel van leertools te optimaliseren.

De Event Confederation – met BESA, ACC, UTP/Becas en Febelux – werken graag mee aan dit project. We zijn daarbij in goed gezelschap want ook VVSG, Ovam, The Global Picture/CSR, Fido, Stad Gent, Event Flanders, FMIV, UBA en Ecofest zijn aan boord.

Wat willen we bereiken?

Het Expertisecentrum wil tegemoet komen aan de vraag van de mensen op het terrein door de bestaande kennis te bundelen en objectieven te ontwikkelen, op basis waarvan kan ingeschat worden hoe ecologisch duurzaam een evenement is. Dit zal leiden tot een kennisplatform dat niet alleen gebruikt kan worden ter evaluatie van evenementen, maar dat minstens evenveel inspireert om ecologisch-duurzaam te organiseren.

In september gaat het onderzoek echt van start, maar ondertussen roepen we wel al graag iedereen op die hier graag aan wil meewerken om van zich te laten horen. Wil jij graag je steentje bijdragen in de werkgroep binnen de Event Confederation, laat dit dan zeker weten aan Tia Broodcoorens van de Werkgroep MVO/Ecologie (tia@event-confederation.be).

Meer info over het project vind je op de website van het Expertisecentrum Publieke Impact: https://www.publiekeimpact.be/duurzaam-organiseren

Photo by Vlada Karpovich from Pexels