Wil je ook weten hoe inclusief jouw organisatie is?

De Karel de Grote Hogeschool, één van onze partners waarmee we via de Event Confederation diverse projecten hebben lopen, werkte voor dit onderzoek rond drie pijlers:

  • het scheppen van een inclusief klimaat
  • het hanteren van een inclusieve leiderschapsstijl
  • het opzetten van inclusieve praktijken

Levensbeschouwelijke diversiteit is belangrijk omdat uit dit onderzoek is gebleken dat dit de economische en maatschappelijke meerwaarde van je organisatie een boost kan geven.

Met een gratis webinar en website wil KdG daarom bedrijven inspireren en informeren over levensbeschouwelijke diversiteit op de werkvloer. 

Meer informatie vind je op de website: www.publiekeimpact.be/inclusieve-organisaties

Het webinar vind je hier: https://inclusieveorganisaties.be/webinar/

Photo by cottonbro from Pexels