Birgit Walraet

Birgit Walraet

Echo24, het congres voor de eventsector

Op 6 februari 2024 organiseerde Event Confederation voor de tweede keer haar nationaal congres voor de eventsector. Bijna 60 sprekers en meer dan 300 event professionals kwamen samen in Hi! Site te Grimbergen om te leren en connecteren.

Kwartaalonderzoek eventsector

Enquête trimestrielle secteur événementiel cover
Vanaf 2024 zal Event Confederation - samen met iVOX - elk kwartaal een nationaal sectoronderzoek uitvoeren, met als doel de vinger aan de pols te houden over enkele belangrijke trends en evoluties in de eventsector. Immers, om gehoord te worden heb je data nodig. Hiervoor hebben we jouw hulp nodig.

Studie afval en materialen op festivalcampings

Étude déchets et matériaux sur les campings des festivals cover
De OVAM publiceerde de studie ‘Afval en materialen op festivalcampings’ uitgevoerd door Deloitte en MAS Research. Het rapport geeft inzichten en praktische tips over het voorkomen van afval en het hergebruiken van materialen op festivalcampings.